Законы Украины

Закон України "Про освіту"
Закон України "Про загальну середню освіту" 
Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"
Закон України  «Про бібліотеки та бібліотечну справу»
Закон України «Про культуру»
Закон України  "Про засади запобігання і протидії корупції"
Закон України "Про охорону праці"
Закон України "Про відпустки"
Закон України «Про інформацію»
Закон України «
Про авторське право і суміжні права»


Національна доктрина розвитку освіти
Конвенція про права дитини