АРХІВ      
Уже много лет школьные библиотекари пытаются обратить внимание на себя, к проблема, работе (пополнение фонда, техническое оснащение). Сейчас школьный библиотекарь переживает не самое лучшее время. Но не смотря на все трудности они работают не покладая рук. старается придумать разные направления в своей работе, чтобы завлечь детей в библиотеку и привить любовь к чтению. Тема семинара "Школьная библиотека: разговариваем, учимся, работаем по-новому" очень актуальна.

     9 ноября 2016 года был проведен практический семинар в школьной библиотеке школы № 45 г. Николаева для коллег Корабельного и Ингульского районов, на котором библиотекари презентовали  портфолио своей работы и поделились опытом. 16 ноября такой же семинар пройдет в школе № 10 г. Николаева для коллег Центрального и Заводского района.    

      На семинаре обговаривались проблемы и успехи, не смотря на все трудности работы, наши библиотекари работаю в хорошим настроением, задором, улыбкой, а самое главное на позитиве. Цель семинара была не просто показать кто и что умеет, а как можно привлечь читателя в школьную библиотеку применяю разные формы и методы работы в библиотеке.

               

https://docs.google.com/presentation/d/11_OX2fNJlGHjp6Q7_HQTGynOuL0T3dVsVYbBO5c7XzU/edit#slide=id.p27 ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ ЯКІСНИХ ЗМІН БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ (ДО 2025 РОКУ) ТА ПРОЕКТУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ ДО 2025 РОКУ «ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ЗАДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ»
Проект Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України»
 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/NT1592.html 

Віце-прем`єр-міністр – Міністр культури В`ячеслав Кириленко презентував Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» під час засідання Уряду, яке відбулося 23 березня.

2016-03-24 1017

«Цей документ розроблявся не лише Міністерством культури, до його розробки долучалися значна кількість провідних бібліотечних організацій різних спрямувань та форм власності, безпосередню участь у розробці приймала Українська бібліотечна асоціація. Стратегія була адаптована на численних нарадах, зокрема вона опрацьовувалась на VІ Львівському бібліотечному форумі «Бібліотек@ - стратегія розвитку», який проходив у вересні 2015 року. І після всіх погоджень в Уряді, документ готовий до прийняття. Разом з тим, я хочу сказати, що це рамковий документ, який для своєї реалізації потребує декількох законодавчих змін і великої кількості розпоряджень та постанов Кабінету Міністрів» - зазначив В`ячеслав Кириленко представляючи проект розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи до 2025 року в Україні «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України».

Документ включає аналіз сучасного стану та визначає проблеми бібліотечної справи в Україні; вказує на пріоритети діяльності бібліотек в умовах якісних змін; деталізує напрями розвитку бібліотечної справи, завдання та очікувані результати від їхньої реалізації; визначає план дій на короткострокову (2016-2017 рр,), середньострокову (2018-2020 рр.) та довгострокову перспективу (2021-2025 рр.).

Стратегії розвитку окремих бібліотечних мереж та бібліотек мають розроблятися відповідно до цієї Стратегії. При реалізації заходів слід обов`язково враховувати специфіку обслуговування людей з особливими потребами.

Стратегію розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України» розроблено Міністерством культури України спільно із Українською бібліотечною асоціацією та провідними бібліотеками за сприянням програми «Бібліоміст».16 декабря 2015 года  в Николаевкой научно-педагогической библиотеки был подведен итог городского смотра-конкурса школьных библиотек «Штрихи к портрету школьной библиотеки», который длился май – октябрь. Организаторами конкурса выступили Николаевская ассоциация школьных библиотек, научно-методический центр управления образования Николаевского городского совета, научно-педагогическая библиотека. Цель этого конкурса, прежде всего формирование позитивного имиджа школьной библиотеки и повышение престижа библиотечной профессии, поддержка и совершенствования деятельности библиотек общеобразовательных учебных заведений, популяризация книжного фонда, поддержка детского чтения.

      Конкурс проводился за такими номинациями: «Современная библиотека: книга + компьютер», «Фонд – лицо библиотеки», «Рекламно-организационная деятельность школьной библиотеки», «Библиотечный креатив». Наша библиотека приняла активное участие в этом конкурсе, так как заявила о себе в трёх номинациях. Решением жюри было определено ІІІ- место в номинации «Современная библиотека: книга + компьютер». И конечно же еще были подарки – это книги издательства Ирины Гудым, Диплом участника конкурса.

      Хочу поздравить своих коллег-победителей и пожелать «Так держать!» 24-25 вересня 2015 в Херсоні відбулись VIІІ Міжнародна науково-практична конференція і ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості» за участі Василя Григоровича Кременя – президента Національної академії педагогічних наук України, доктора філософських наук, професора, академіка Національної академії наук України; Олександри Яківни Савченко - голови Української асоціації Василя Сухомлинського, академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора; Ольги Василівни Сухомлинської - академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора та ін.

       25 вересня вже безпосередньо на базі Херсонської обласної бібліотеки для дітей ім. Дніпрової Чайки працювала секція «Виховання культури читання у сучасній бібліотеці». 

       Керівники секції - Людмила Михайлівна Заліток, кандидат педагогічних наук, заступник директора з наукової роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О.Сухомлинського НАПН України, Ірина Іванівна Хемчян, завідувач відділу наукового та прикладного бібліотекознавства цієї ж бібліотеки, та Олена Василівна Неннова, завідувач науково-методичної лабораторії перспективного педагогічного досвіду КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

       Окрім працівників шкільних та дитячих бібліотек – переважно з Миколаївської та Херсонської областей, у роботі секції взяли участь Гич Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри мовно-літературної та художньо-естетичної освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Роскіна Тетяна Іванівна – директор Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва, Жайворонок Тетяна Анатоліївна – директор Миколаївської обласної бібліотеки для дітей ім. В.О. Лягіна, Бардашевська Анна Іванівна – директор КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки», Шуляк Світлана Олександрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційних систем, декан факультету Миколаївського філіалу Київського національного університету культури і мистецтв,  а також завідуючи шкільними бібліотеками міста Миколаєва № 15, 22, 34,45, 54

                    

                     


Межрегиональная ярмарка библиотечных инноваций «Бібліокре@тив - 2015»

18-19 июня в г. Николаеве состоялся 6-й Межрегиональная ярмарка библиотечных инноваций «БібліоКре@тив - 2015».

Это совместный проект библиотек-основательниц: Херсонской областной библиотеки для детей им. Днипровой Чайки, Крымского республиканского учреждения «Детская библиотека им. В.Н. Орлова» и Николаевской областной библиотеки для детей им. В.А. Лягина.
Идея проведения такого совместного интерактивного профессионального библиотечного мероприятия возникла в 2010 году. Основа формата Ярмарки: проведение его на базе библиотек-организаторов поочередно и в форме «купли-продажи» инновационных идей, с обязательством внедрить «приобретенных» на Ярмарке идеи - и отчитываться об их реализации в следующем году; презентация коллегам наиболее удачного масштабного проекта – «успеха года».
Впервые такая Ярмарка была проведена на базе Херсонской областной библиотеки для детей им. Днипровой Чайки в 2010 году, в последующие годы - на базе библиотек-соучастниц.
В 2012 году библиотекой - хозяйкой Ярмарки была Николаевская областная библиотека для детей им. В.А. Лягина, которая на своей базе принимала всех ее участников. В 2013 году Ярмарка состоялась на базе Херсонской областной библиотеки для детей и с этого же года это мероприятие проходит под эгидой Украинской ассоциации работников библиотек для детей и с участием Национальной библиотеки Украины для детей.
Круг участников в 2013 году расширился - к его проведению присоединились Научно-педагогическая библиотека м. Николаева, школьные библиотеки Николаевской и Херсонской областей, и Полтавская областная библиотека для детей им. Панаса Мирного, которая и получила эстафету проведения Ярмарки в 2014 году.
Соучастником Ярмарке в 2015 г. стала Измаильская ЦБС для детей.

Нынешний организатор Ярмарки - Николаевская областная библиотека для детей им. В.Лягина, а его участниками стали Национальная библиотека Украины для детей, Херсонская ОБД им. Днипровой Чайки, и детские, и школьные библиотеки области: Голопристанская и Каланчацкая РГБ, библиотеки АЛ ХГУ и СОШ №55, библиотечно-информационный центр УВК «Школа гуманитарного труда» Херсонского областного совета, Полтавская ОБД им. П.Мирного, Измаильская центральная библиотека для детей (Одесская область) и, конечно, детские и школьные библиотеки Николаевщины, а также Научно-педагогическая библиотека м.Николаева и студенты и библиотека Обособленного подразделения «Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусства».

В этом году мы впервые участвовали. На ярмарке наша библиотека купили идею «Читай-комп@нія» это создание собственной библиотечной газеты, автор идеи Гончарова В.В. Каланчацкая районная библиотека для детей Херсонской области. Через год летом в 2016 пройдет очередная ярмарка на которой мы должные отчитаться за приобретенную идею и показать как мы её воплотили у себя в школьной библиотеке, это одно из условий при покупке идеи.